Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Rendeletek

2018. évi rendeletek

 

2017. évi zárszámadási rendelet

2018. évi költségvetési rendelet

Rendelet igazgatási szünetről

Rendelet közszolgálati tisztségviselők illetmény kiegészítéséről

Költségvetési rendelet módosítása

2017. évi rendeletek

Rendeletek deregulációja

Településkép védelme

Átmeneti gazdalkodás

Szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolg.

Hatósági ügyek

Népszavazási rendelet

Költségvetési rendelet módosítása (2017.10)

Településrendezési terv módosítás

Önkormányzati rendelet (HÉSZ módosítás)

Szabályozási terv módosítása (2017.09)

Talajterhelésről szóló rendelet

Zárszámadási rendelet

Költségvetési rendelet módosítása

Partnerségi rendelet

Költségvetési rendelet

Szennyvíz rendelet

Szociális rendelet

Igazgatási szünet

 

2016. évi rendeletek

Térítési díj rendelet

Költségvetési rendelet módosítása

Költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályainak meghatározása

Az eü.alapellátás körzeteiről

Zárszámadás

Koztisztviselők szociális jóléti juttatás

Költségvetési rendelet 2016

Költségvetési rendelet módosítása 2015

Igazgatási szünet rendelet

Szociális rendelet

 

 

2015. évi rendeletek:

 

Rendelet 2015. (XII.15) szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Rendelet 2015. (XII.15) illetmény kiegészítés módosítása

Rendelet 2015. (XI.12) magánszemélyek kommunális adójáról

Rendelet 2015. (XI.12) helyi iparűzési adóról

Rendelet 2015. (IX.24) kiadások készpénzben történő teljesítése

Rendelet 2015. (IX.24) önk. 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet

Rendelet 2015. (VII.7) természeti értékek védetté nyilvánítása

Rendelet 2015.(VI.18) első lakáshoz jutók támogatásának rendelete   Módosítva: 2016.06.14

Rendelet 2015.(II.26.) szociális rendelet

Rendelet 2015.(IV.23.) közművelődési rendelet

Rendelet 2015.(IV.29.) költségvetés módosítás

Rendelet 2015.(IV.29.) zárszámadás

Rendelet 2015.(IV.29.) helyi önszerveződő közösségek

Rendelet 2015.(VI.18.) első lakáshoz jutók támogatása

Rendelet 2015.(VI.18.) a közterület-felügyeletről

Rendelet 2015.(II.12) Helyi építési szabályza

Rendelet 2015.(II.12.) költségvetés

Rendelet 2015.(II.12.) szmsz egységes szerkezetben

Rendelet 2015.(II.12.) igazgatási szünet

Rendelet 2015.(II.12.) anyakönyvi esemény engedélyezése

 

2014. évi rendeletek:

 

Rendelet 2014.(II.5.) költségvetés

Rendelet 2014.(III.7.) 2013. évi költségvetés módosítása szkenn

Rendelet 2014.(III.20.) szilárd hulladékgazdálkodás

Rendelet 2014.(III.20.) közterület tisztántartása

Rendelet 2014.(III.20.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Rendelet 2014.(III.20.) talajterhelési díj

Rendelet 2014.(IV.24.) zárszámadás

Rendelet 2014.(VIII.13.) közterület elnevezés szabályai

Rendelet 2014.(VIII.13.) díszpolgári cím adományozása mód

Rendelet 2014.(IX.09.) szabályozási terv, helyi építési szabályzat

Rendelet 2014.(IX.15.) költségvetés módosítása

Rendelet 2014.(XI.19.) tiszteletdíj

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete a közterület tisztántartásáról

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(III.20.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(VIII.13.) önkormányzati rendelete

 

2013. évi rendeletek:

Rendelet 2013.(XII.12.) térítési díj

Rendelet 2013.(IV.25.) vagyonrendelet

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az SZMSZ-ről

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által biztosított étkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete – A szociális ellátások helyi szabályozásáról

 

2012. évi rendeletek:

 

Balkány Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetmény-kiegészítéséről

Rendelet 2012.(XI.29.) illetménykiegészítés

 

2011. évi rendeletek:

 

Rendelet 2011.II.16.

Rendelet 2011.IV.28.

Rendelet 2011.(XII.23.) víz és csatornarendszer

 

2010. évi rendeletek:

 

Rendelet 2010.(I.27.) közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről

 

 

2009. évi rendeletek:

 

Rendelet 2009.(IV.23.) temetkezés rendje

Rendelet 2009.(V.26.) tiszta udvar, rendes ház

 

2008. évi rendeletek:

 

Rendelet 2008.(III.04.) városi kitüntető díjak – egységes szerkezet

Rendelet 2008.(XII.15.) védetté nyilvánítás

 

2007. évi rendeletek:

 

Rendelet 2007.(II.23.) lakásbérlet

Rendelet 2007.(XII.07.) elidegenítés

 

2005. évi rendeletek:

 

Rendelet 2005.(VI.08.) víz- és csatornadíjak megállapítása

Rendelet 2005.(X.03.) hulladékgazd.

Rendelet 2005.(X.28.) elektronikus ügyintézés

Rendelet 2005.(XII.15.) iparűzési adó

 

2004. évi rendeletek:

 

Rendelet 2004.(VIII.31.) díszpolgári cím adományozása – egységes szerkezetben