Bursa Hungarica 2016/2017

Bursa Hungarica FelsőoktatásI Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2017. évi pályázati forduló
A pályázók köre

 

 „A” típusú pályázatot nyújthatnak be:

azok a Balkány közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

„B” típusú pályázatot nyújthatnak be:

azok a Balkány közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik:

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

– középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

– a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

– doktori (PhD) képzésben vesz részt

– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

 

Az ösztöndíj időtartama

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév második féléve és a 2017/2018. tanév első féléve);

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és a 2019/2020. tanév).

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatok kezelésére a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer szolgál. [elérhetősége: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx]

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe.

Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat. Az itt elkészített és véglegesített pályázatot kinyomtatva, aláírva kell benyújtani a Balkányi Polgármesteri Hivatalhoz.

 

 A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

                                                                 2016. november 8.