Rendeletek 2021

 

 

Első lakáshoz jutók támogatása (módosítás)

A közművelődés helyi feladatai

Költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet

Vagyonrendelet (módosítás)

Temető rendelet

Településkép védelméről szóló rendelet (módosítás)

Díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet (módosítás)

Szociális rendelet módosítás

Zárszámadási rendelet

Rendelet módosítás

Helyi iparőűzési adóról szóló rendelet

A gyermekvédelem helyi rendszere

A szociális ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

A 2021. évi igazgatási szünet elrendelése

A Balkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tiszviselők 2021. évi illetmény kiegészítése

A Balkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tiszviselők illetményalapjának megállapítása

Költségvetési rendelet 2021. évi

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet vészhelyzetre tekintettel történő módosítása

A település szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról  szóló önkormányzati rendelet

Balkány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályainak meghatározása

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet  módosítása