Rendeletek 2015

2015

 

Szilárd hulladék (módosító) rendelet

Illetmény kiegészítés módosító rendelet

Iparűzési adó rendelet

Magánszemélyek kommunális adója

Első lakáshoz jutók támogatása

Első lakáshoz jutók támogatása I.

Rendelet közterület felügyeletről

Zárszámadás rendelete

Költségvetési rendelet (módosítás)

Helyi önszerveződő közösségek rendelete

Közművelődés rendelete

Szociális rendelet

Helyi építési szabályzat rendelete

Rendelet anyakönyvi esemény engedélyezésére

Igazgatási szünet rendelete

SZMSZ egységes szerkezetben

Tiszta udvar rendes ház rendelete

Költségvetési rendelet

Rendelet temetkezés rendjéről

Térítési díj rendelete

Vagyonrendelet

Illetménykiegészítés

Közszolgálati tisztségviselők jogviszonya

Városi kitüntető díjak

Védetté nyilvánítás

Rendelet elidegenítésről

Lakásbérlet rendelete

IPA rendelete

Elektronikus ügyintézés

Hulladékgazdálkodás rendelete

Csatornadíjak megállapítása

Díszpolgári cím adományozása

Tiszteletdíj rendelete

Költségvetés rendelete (módosítás)

Helyi építési szabályzat

Díszpolgári cím adományozása II

Közterület elnevezés szabályozása

Zárszámadás

Talajterhelési díj szabályozása

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Közterület tisztántartása

Szilárd hulladékgazdálkodás