Rendeletek 2021

Szociális rendelet módosítás

Zárszámadási rendelet

Rendelet módosítás

Helyi iparőűzési adóról szóló rendelet

A gyermekvédelem helyi rendszere

A szociális ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

A 2021. évi igazgatási szünet elrendelése

A Balkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tiszviselők 2021. évi illetmény kiegészítése

A Balkányi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tiszviselők illetményalapjának megállapítása

Költségvetési rendelet 2021. évi

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet vészhelyzetre tekintettel történő módosítása

A település szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról  szóló önkormányzati rendelet

Balkány Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályainak meghatározása

A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet  módosítása