Szabályozási tervek

Balkány Terület Rendezési Terv (módosítás) 2020

 

BALKÁNY TRT 2019. AUGUSZTUS 13.

 

Tartalomjegyzék

Megalapozó vizsgálat

Településszerkezeti terv és leírás

Szabályozási tervek és HÉSZ I. rész ; II. rész

Alátámasztó munkarészek: rajzi munkarészek; I.rész; II. rész 

2008

 

Szerkezeti terv leírása                                                                        HESZ 2008

Alátámasztó 2008                                                                              T_1 szerkezeti terv

T_2 külterületi szabályozási terv                                                    T_3 Belterületi szabályozási terv

 

Tanyák szabályozása:

 

Tanyaszabályozás                                        Abapuszta                                    Bay tanya

Béketelep                                                       Cibakpuszta                                 Csiffi tanya

Finánc                                                            Gip                                                Görénypuszta

Kismogyorós                                                 Nagymogyorós                             Perkedpuszta

Szitás                                                             Újhelyitanya

Összefoglaló

 

Módosítások:

Hesz 3 2009                                               Szabályozási terv 2014. IX

 

Környezeti értékelés Balkány Város új településrendezési tervéhez

Integrált Településfejlesztési Stratégia 2016

 

Településrendezési terv, helyi építési szabályzat:

 

Szabályozási Terv (módosítás) 2017

Településrendezési terv (módosítás) 2018 (314/2012)

Településrendezési terv, helyi építési szabályzat 2019