Rendezési terv

BALKÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

ELFOGADVA A 18/2009. (II.05.) SZ. HATÁROZATTAL

Rendezési terv
Szabályozási terv letöltése