Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Rendeletek

 

2019

 

2018

Településkép védelméről szóló rendelet

Kitüntetődíjakról szóló rendelet módosítás

Átmeneti gazdalkodásról szóló rendelet

Szervezeti és Működési Szabályozásról szóló rendelet

KV- rendelet

Illetménykiegészítésről szóló rendelet

Zárszámadási rendelet

Költségvetési rendelet (módosítás)

Közszolgálati tisztségviselők ill. szóló rendelet

2018. évi költségvetési rendelet

 

2017

 

Rendeletek deregulációja

Balkány Város településkép védelméről szóló rendelet

Átmeneti gazdálkodás

Szilárd hulladékról szóló rendelet

Szervezeti és Működési szabályzat

Településképi rendelet

Költségvetési rendelet (módosítás)

Helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet

Település szerkezeti terv (módosítás)

Önkormányzati rendelet (HESZ módosítás)

Szabályozási terv (módosítás)

Balkány Város Településrendezési Terv (módosítás)

Talajterhelésről szóló rendelet

Zárszámadási rendelet

Adatszolgáltatási rendelet

Előzetes véleménykérelem Balkány Város TRT

Költségvetési rendelet (módosítás)

Partnerségi rendelet

Szociális rendelet

Szennyvízről szóló rendelet

Költségvetési rendelet

 

2016

 

Rendelet térítési díjról

Költségvetési rendelet (módosítás)

Átmeneti gazdálkodás

Eu alapellátás körzetiről szóló rendelet

Első lakáshoz jutókról szóló rendelet

Zárszámadás

Köztisztviselők szociális jóléti juttatásáról szóló rendelet

Költségvetési rendelet (módosítás)

Szociális rendelet

Igazgatási szünetről szóló rendelet

Szabályozási terv rendelet

HESZ 3 2009 rendelet

HESZ_2

 

2015

 

Szilárd hulladék (módosító) rendelet

Illetmény kiegészítés módosító rendelet

Iparűzési adó rendelet

Magánszemélyek kommunális adója

Első lakáshoz jutók támogatása

Első lakáshoz jutók támogatása I.

Rendelet közterület felügyeletről

Zárszámadás rendelete

Költségvetési rendelet (módosítás)

Helyi önszerveződő közösségek rendelete

Közművelődés rendelete

Szociális rendelet

Helyi építési szabályzat rendelete

Rendelet anyakönyvi esemény engedélyezésére

Igazgatási szünet rendelete

SZMSZ egységes szerkezetben

Tiszta udvar rendes ház rendelete

Költségvetési rendelet

Rendelet temetkezés rendjéről

Térítési díj rendelete

Vagyonrendelet

Illetménykiegészítés

Közszolgálati tisztségviselők jogviszonya

Városi kitüntető díjak

Védetté nyilvánítás

Rendelet elidegenítésről

Lakásbérlet rendelete

IPA rendelete

Elektronikus ügyintézés

Hulladékgazdálkodás rendelete

Csatornadíjak megállapítása

Díszpolgári cím adományozása

Tiszteletdíj rendelete

Költségvetés rendelete (módosítás)

Helyi építési szabályzat

Díszpolgári cím adományozása II

Közterület elnevezés szabályozása

Zárszámadás

Talajterhelési díj szabályozása

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Közterület tisztántartása

Szilárd hulladékgazdálkodás

 

2014