Adóslista

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-a 2013. január 01. napjától hatályos változása szerint a jegyző, mint „önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.”

Balkány Város Önkormányzat Adóhatósága tájékoztatja a lakosságot, hogy élve a jogszabályokban biztosított lehetőséggel, – az egyéb, törvény adta végrehajtási cselekmények foganatosítása mellett – minden hónapban frissítve a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzéteszi a jelentősebb adótartozással rendelkező adózók nevét, címét és az adótartozás összegét.

A fenti jogszabály szerinti adótartozással rendelkező adózók neve, címe és az adótartozás összege folyamatosan frissítve letölthető.

Remélve azt, hogy ezáltal javulni fog az adófizetési morál településünkön. A lista egy összegben tartalmazza egy-egy adózó helyi adó és/vagy gépjárműadó tartozását.

Az adózónként kimutatott hátralék nem tartalmazza a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot, bírságot, a talajterhelési díj összegét, valamint az egyéb címen fennálló tartozásokat.

Az adóhatóság a folyamatosan frissülő listából törli azt a hátralékost, aki az adótartozását befizeti és azt az adóhatóságnak igazolja, vagy a befizetése az adószámlára megérkezik.