Testvértelepülések

Balkány két településsel tart fenn testvértelepülési kapcsolatokat: a város a romániai Lázárival és a lengyelországi Slopnicével kötött hasonló megállapodást.

Lázári

2004. augusztus 23-án testvértelepülési szerződés köttetett Balkány és a romániai Lázári között. A megállapodást a helységek polgármesterei – balkányi részről Marjánné Rinyu Ilona, Lázári részéről pedig Lengyel István – írták alá.

„A Testvérvárosok Világszövetsége égisze alatt elő fogjuk segíteni a kölcsönös művelődési, sport, turisztikai, társadalmi és gazdasági kapcsolatokat, kifejezve ezáltal országaink lakosainak óhaját.”

„Ünnepélyesen kijelentjük helységeink lakosainak nevében, hogy tiszteletben tartjuk a fent említett Világszövetség irányelveit, annak érdekében, hogy elősegítsük állampolgáraink barátságát, megnyitva ezáltal a jó megértést és együttműködést a két helység között.” –olvasható a Balkány és Lázári között köttetett Testvériségi Szerződésben.

Lázári az interneten (angol nyelvű): http://www.cjsm.ro/lazuri/indexeng.html

Slopnice

A testvértelepülési kapcsolatokat erősítve Balkány Város Önkormányzata 2005. május 12-én együttműködési megállapodást írt alá a lengyelországi Malopolske megye limanovai járásában található Slopnice Nagyközséggel is. A szerződést a települések polgármesterei, Marjánné Rinyu Ilona, illetve Adam Soltys írták alá.

A megállapodás célja a két település önkormányzata és lakossága közötti együttműködés önkormányzati, művelődési, kulturális, oktatási, sport, gazdasági és turisztikai területeken.

Balkány és Slopnice a szerződésben hangsúlyozta: a két önkormányzat közösen vesz részt az uniós forrásokra kiírt és más pályázatok elkészítésében, megvalósításában.

Slopnice az interneten (lengyel nyelvű): http://www.slopnice.pl