Digitális átállás hirdetmény

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) előírásainak, és európai uniós kötelezettségeinknek eleget téve 2012. október végén Magyarországon elindult a digitális átállás folyamata.

A hagyományos analóg földfelszíni sugárzású televíziós műsorszórás megszűnését, és ezzel egyidejűleg a digitális földfelszíni sugárzás megvalósítását jelentő digitális átállás lakossági szempontból érzékeny és az érdeklődés középpontjában álló kiemelt állami feladat. A Dtv. alapján a digitális átálláshoz kapcsolódó hatósági-igazgatási feladatok végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) látja el.

Az analóg földfelszíni sugárzás leállítására két ütemben, 2013. július 31-én és 2013. október 31-én kerül sor, és elsődlegesen azt a mintegy 416.000 háztartást érinti, akik kizárólag analóg földfelszíni módon televízióznak. Annak érdekében, hogy az analóg műsorszórás megszűnésének nyomán senki ne maradjon televízió nélkül, a Dtv. 44. § (4) bekezdése, valamint ennek részletszabályait megállapító, a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről szóló 4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján támogatásban részesíthetőek a leginkább rászoruló háztartások.

A Rendelet 2. § (6) bekezdése szerint „a digitális átállás időpontját az NMHH és a vevőeszköz-támogatás lebonyolításában közreműködő szervezetek saját honlapjukon, az érintett települési önkormányzatok hirdetményben és saját honlapjukon közzéteszik. A hirdetmény tartalmazza az állami támogatásra való jogosultság – illetve annak igényelhetősége – kezdő és befejező időpontját, valamint az állami támogatás igénybevételének lehetőségét és feltételeit is.”

A fentiekben hivatkozott hirdetményt az NMHH elkészítette, és jelen bejegyzésünkhöz mellékeljük.

digit
A hirdetmény megtekintéséhez kattintson a képre