Iparűzési adóbevallás határidő

Tisztelt Adózók!

Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. Törvény (Art.)  szerinti fontos határidő közeledik. Május 31.-ig kell az iparűzési adóbevallást leadniuk a polgármesteri hivatalban vagy postára adniuk címünkre és ezzel egyidejűleg a 2015. évi elszámolási különbözetet a Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800123-11117045 számú iparűzési adó számlaszámra utalni.

A bevallási kötelezettség jogszerű teljesítése érdekében tájékoztatom, hogy a 2015. évi helyi iparűzési adóbevallás letölthető az alábbi helyről:

http://balkany.hu/index.php/dokumentumok/nyomtatvanyok/

Balkány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátása szempontjából kiemelt fontosságú az Ön(ök)től érkező adóbevétel. A bevallás elmulasztásával kapcsolatban az Art. 172.§-ban foglaltak szerint mulasztási bírság szabható ki. Kérem, hogy a bevallásokat aláírva nyújtsák be.

 

 

Karóczkai Istvánné

Jegyző