Oktatás

Balkányban és Abapusztán már az 1800-as évek végén egy középfokú intézmény gyakorlókertje működött, a helyi zsidó iskolában pedig rabbiképzés folyt.

Szabolcs Vezér Oktatási Központ

4233. Balkány, Kossuth út 5.
Telefonszám : 06-42-561-010, 11, 12,
Fax : 06-42-561-011
Web: http://szabolcsvezer.extra.hu
e-mail: szvalt@balkany.hu
Szabolcs Vezér oktatási központA város 800 általános iskolai tanulójának oktatását 76 pedagógus látja el. Középfokú oktatás a már 2001 óta működő esti tagozatos gimnáziumban, valamint Szakiskolában zajlik. Az iskola első igazgatója Kovács András volt 1950-ben. Az intézmény akkor még az 1. számú Körzeti Iskola nevet viselte. A középfokú intézményekben jelenleg 130 fő tanul. Az 1975-ben átadott iskolát újabb 8 tantermes szárnnyal bővítették 1981-ben, amely 1994-től a Szabolcs Vezér nevet viseli. Ebben a tanévben kezdődött a zeneoktatás népzene, zongora, gitár, furulya, trombita, fuvola, fife és hegedű tanszakon. A mindennapos testnevelés keretében néptáncot és társastáncot is oktatnak. Az angol és a német nyelv oktatását nyelvi labor, az informatika és az Internet használatát két jól felszerelt szaktanterem segíti, melyeket 2006. november 10-én adtak át további hat új tanteremmel együtt. Ez utóbbiakat a régi B-szárnyból alakították ki. 2007. szeptember 3-án négy újabb tanteremmel bővült az intézmény, és az 1981-ben épült E-szárnyat is átalakították. 2008. január 23-án étkezhettek először a balkányi diákok az új ebédlőben. 2008. szeptember 1-jén átadásra került az egész intézmény.

Testvériskolák:

Lázári, Románia, Partium
Słopnice, Lengyelország, Kis-Lengyelország

2. számú Körzeti Általános Iskola

2.sz.Általános iskola Bélatelep4233, Balkány Béketelep

Telefonszám: 06-42-561-088
e-mail: beketel@t-online.hu

A Körzeti Általános iskola a tanyavilág központjában helyezkedik el. Az első iskola építése 1924-ben történt az akkori Koczoghtanyán. 1934-ben egy újabb tanteremmel bővült. 1960-ban egy akkor modernnek számító 2 tantermes szertárral és irodahelyiséggel, valamint egy szolgálati lakással rendelkező újabb iskola épült. Ettől az évtől kezdve teljesen osztott 8 osztályos iskolaként működik. 1990-ben jelentősebb iskolabővítésre került sor, 3 korszerű tantermet, új bútorokat és a kor követelményeinek megfelelő mosdókat kapott az intézmény. 2000 óta itt is van zeneoktatás.

Barackvirág Óvoda

Barackvirág óvoda
Az első kisded óvoda 1909-ben létesült, ahol Szentgyörgyi Amália volt az egyetlen óvópedagógus. 1973-tól az óvoda önálló intézménnyé nőtte ki magát. A növekvő igények következtében 1980-ban bővítették, jelenleg az óvoda négy egységben, (Balkány-Ságvári u., Balkány-Szakolyi u., Abapuszta, Cibakpuszta) 10 csoporttal működő önálló intézmény, ahol 37 szakképzett dolgozó látja el a 270 gyermeket.

 

4233. Balkány, Ságvári út
Telefonszám : 06-42-561-097
Fax: 06-42- 561-098
e-mail: barackvirag@balkany.hu

Városi Nyilvános Könyvtár

Városi könyvtár

A Városi Könyvtár (aminek régen Váci Mihály volt a névadója) 32 000 kötettel, friss irodalmi és szakmai folyóiratokkal várja az olvasókat. A könyvtárban minden évben megrendezik az író-olvasó találkozót, a versíró pályázatot és a rajzversenyt. A könyvtárban teleház is működik, ahol hét számítógép és Internet biztosítja az információkhoz való széles körű hozzáférést.

 

József Attila Művelődési Ház

József Attila művelődési házBalkány kulturális életének szervezésében az oktatási intézmények, a könyvtár és a művelődési ház játszanak meghatározó szerepet. A József Attila Művelődési Ház előadások, irodalmi estek, tanfolyamok, konferenciák helyszínéül szolgál, valamint szakkörök és klubok is otthonra találnak itt. A Művelődési Ház ad otthont az állandó Honismereti Kiállításnak is. Az épületet 2004-ben teljesen felújították.