Balkány Város szennyvízcsatornázás bővítése és korszerűsítése

2011. február 10-én, az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Pályázati Felhívás a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióhoz. Így Balkány városának is lehetősége nyílott szennyvíz-elvezető hálózata bővítésére, és szennyvíztisztító telepe kapacitásbővítésére, és korszerűsítésére.

A projekt nettó összköltsége: 28 900 000 Ft

A projekt támogatásának összege: 24 565 000 Ft

A támogatás mértéke: 85 %

A projekt megkezdésének időpontja: 2012.09.01.

A projekt megvalósításának napja: 2013.11.30.

Az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2011. évi támogatásának rendjéről szóló rendelet alapján az Önkormányzatnak lehetősége van pályázatot benyújtani a fenti projekt megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére.

A projekt rövid leírása:

Jelenlegi műszaki rendszer bemutatása:

Balkány Város több ütemben valósította meg a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését, melynek során a belterület kb. 80%-ban csatornázott.

A településen elválasztó rendszerű gravitációs hálózat valósult meg a szükség szerinti közbenső átemelőkkel.

A korábban épített gerincvezetékek NA 250, Na 300-as ac. csőből, az új gerincvezetékek NA 200 KG-PVC csőből, a házi bekötések NA 150 KG-PVC csőből készültek. A gerincvezetéken iránytöréseknél keresztezéseknél tisztítóaknák épültek, valamint a tisztítási lehetőségek biztosítására tisztítóidomok kerültek beépítésre. A településen összegyűjtött szennyvizet végátemelő juttatja el a szennyvíztisztító telepre.

A nyomóvezetéken érkező szennyvíz rácsaknán keresztül jut a mélylevegőztetésű oxidációs árokba. A levegőztetett szennyvíz 1,2 napos levegőztetési idő után kerül az utóülepítőkbe. A keletkező fölösiszapot a recirkulációs szivattyúval az iszapszikkasztó ágyra juttatják.

A szennyvíztisztító telepre jelenleg 300 m3/ hónap folyékony hulladék kerül beszállításra.

Tervezett műszaki rendszer:

Balkány Város a még csatornával ellátatlan területek szennyvízelvezetését, szennyvíztelep bővítését és új szennyvíztisztítási technológia megvalósítását kívánja megoldani a KEOP konstrukció keretei között.

A telep mértékadó kapacitása: 500 m3/d.

A szennyvíztisztító telep jelenlegi tisztítási technológiája nem alkalmas biztonságosan a határértékek teljesítésére, mert a telep létesítésekor nem épült ki a III. tisztítási fokozat.

A szennyvíztisztítás korszerűsítésén, szükségszerű fejlesztésén, a meglévő csatornahálózat rekonstrukciós igényének az adott keretek közötti kielégítésén kívül a teljes csatornázottság elérése a cél.

szennyviz
Bővebb információért kattintson a képre