Ivóvízminőség-javító beruházás Balkányban

2011. február 10-én, az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Pályázati Felhívás a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióhoz. Így Nyírábrány településnek is lehetősége nyílott a közüzemi vízellátó rendszer fejlesztésének megvalósítására.

A meglévő víztermelési technológia ismertetése

Perkedpuszta vízellátását egy, 1993-ban létesített helyi törpe vízmű oldja meg. A vízellátás módja: a mélyfúrású kútból búvárszivattyúval kiemelt víz egy gáztalanító-légoxidációs tornyon keresztül, egy kb. 1 m3 térfogatú puffer tartályba jut. A puffer tartályban a levegőztetett víz tartózkodási ideje 5-8 perc. Innen a víz szivattyús átemeléssel az egymással sorba kötött 2 db szűrőtartályba jut, ahol az elsőben a vastalanítás, a másodikban pedig a mangántalanítás megy végbe. A szűrt víz 5 m3-es szűrt víztárolóba jut, ahonnan hálózati szivattyúk, vagy a 200 l-es hidrofor tartályba, vagy a vízelosztó hálózatra juttatják el a vizet.

Abapuszta vízellátást az 1993-ban épített helyi törpe vízmű oldja meg. A vízellátás módja: a mélyfúrású kútból búvárszivattyú emeli ki a nyersvizet és juttatja az ellenáramú levegőztető tornyon keresztül a nyersvíz tárolóba, ahonnan átemelő szivattyúk segítségével jut tovább a 2 db ASTRA típusú BIRM katalizátoros szűrőanyaggal ellátott gyorsszűrőre, majd a szűrt víz tároló medencébe. Innen a hálózati szivattyúk juttatják tovább a vizet a települési hálózatra, illetve a hidrofor tartályba.

Tervezett fejlesztési alternatívák ismertetése

Perkedpuszta ivóvízminőség javítását Balkány központi vízellátórendszerével összekötő 5,2 km DN 80 távvezeték megépítésével kívánják megoldani. Lakosság száma 298 fő, lakott lakások száma 112 db, élő vízbekötések száma jelenleg 81 db. A 2010 évben felhasznált vízmennyiség 5610 m3 volt.

Abapuszta településrész ivóvízminőség javítását Balkány központi vízellátórendszerével összekötő 6,3 km DN 80 távvezeték megépítésével kívánják megoldani. Ennek megvalósításával bekapcsolható lenne a szolgáltatásba a jelenleg vezetékes ivóvízzel ellátatlan Ordastelep is, ami szintén Balkány közigazgatásához tartozik. Lakosság száma 410 fő, lakott lakások száma 168 db, élő vízbekötések száma jelenleg 125 db. A 2010 évben felhasznált vízmennyiség 8308 m3 volt.

Az előkészítő szakasz pályázata egyfordulós, lezárásához 1,5 év áll rendelkezésre. A beruházáshoz szükséges előkészítési tevékenységek elvégzésére is igényelhető volt támogatás a KEOP 7.1.0/11. Derogációs Víziközmű projektek előkészítése című konstrukció keretében. Az előkészítési tevékenységek költségének 85 %-a támogatható.

Az önkormányzat 2012. február közepén kapta meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogatói Okiratát, amely szerint a beruházás előkészítési feladataira nettó 5 015 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Az előkészítő szakasz tervezett összes nettó költsége 5 900 000 Ft. Az önkormányzatnak ehhez önerőként 885 000 Ft-ot kell biztosítaniuk.

Az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló rendelet alapján az önkormányzatnak lehetősége van pályázatot benyújtani a fenti projekt megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére. A rendelet értelmében a település által igényelhető EU Önerő Alap támogatás összege a teljes önerő mértéke.

A pályázat jelen szakaszában a következő feladatokat kell elvégezni:

projektmenedzsmenti feladatok a projekt előkészítő szakasza alatt;

közbeszerzői feladatok, amelyek kiterjednek a létesítési engedélyes terv és a kiviteli terv elkészítőjének kiválasztására, valamint a megvalósítási szakasz közbeszerzési dokumentációinak összeállítására;

Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés és a megvalósítási szakaszra benyújtandó pályázat megírása; kötelező pr-kommunikációs feladatok ellátása.

A fenti feladatokra az önkormányzat kiválasztotta a legjobb árajánlatot adó vállalkozásokat. A munkálatok ezzel elindultak.

A projektmegvalósítás esetében a támogatás maximális aránya 85 %. A támogatási arány számítása a Megvalósíthatósági tanulmány részeként elkészítésre kerülő költség-haszon elemzés alapján történik. Várhatóan ezen szakaszban is rendelkezésre áll az Önerő Alap támogatása, amely az önkormányzati sajáterőt biztosíthatja.

ivóvízminőség-javító pályázat
Bővebb információért kattintson a képre