Díszpolgárok


Balkány város díszpolgárai

Balkány városának négy díszpolgára van: legutóbb – 2006. március 15-én – a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés elnökét, Gazda Lászlót tüntette ki a Képviselő-testület. Korábban Néhai Szántó János, Dr. Halmay Balázs és Néhai Dankó József részesült hasonló elismerésben.

 

Néhai Szántó János
Negyven éven át dolgozott Balkányban, mint pedagógus és népművelő.
Áldozatos munkájával a település kulturális életének meghatározó személyisége volt. 1999. decemberében, 90 esztendős korában tüntette ki díszpolgári címmel a település Képviselő-testülete.
Balkány várossá nyilvánításakor díszpolgári címét ’Balkány Város díszpolgára’ posztumusz címmel erősítették meg.
Részlet a 2004. szeptember 19-én tartott várossá nyilvánítási ünnepségen elhangzott beszédből:
„Szántó János bácsi neve fogalommá vált településünkön, hiszen negyven éven keresztül dolgozott a közelségünkben, mint pedagógus és aktív közművelődési tekintély. Sok mindent köszönhetünk neki, erejét, egészségét nem kímélve, folyton a feladatok ellátására koncentrált, Balkány kulturális életéért dolgozott. 1999-ben még életében Balkány Nagyközség Önkormányzata díszpolgári címet adományozott neki. Sajnos időközben elveszítettük Őt, de érdemeit nem feledjük, ezért Szántó Jánost Balkány Város díszpolgára Posztumusz címmel is elismerjük.”

Dr. Halmay Balázs
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mentőszolgálat vezető főorvosa.
2001-ben a Képviselő-testület díszpolgári címmel ismerte el munkáját, majd az elismerést Balkány várossá nyilvánításakor, 2004 szeptemberében ’Balkány Város díszpolgára’ címmel erősítette meg.
Részlet a 2004. szeptember 19-én tartott várossá nyilvánítási ünnepségen elhangzott beszédből:
„Kiváló egészségügyi ellátásunk alappilléreinek megteremtésében és az erre épülő Mentőállomás létrehozásában Dr. Halmay Balázs főorvos Úr kimagasló szakmai munkát végzett. Ez a létesítmény a kistérség 50 000 lakosának nyújt egészségügyi biztonságot. 2001-ben munkája elismeréséül Balkány Nagyközség Önkormányzata díszpolgári címet adományozott Dr. Halmay Balázsnak, amelyet most, a település várossá nyilvánításakor Balkány Város díszpolgára címmel erősítünk meg.”

Néhai Dankó József
Hosszú ideig települési vezetőként, a nagyközség polgármestereként tevékenykedett.
A társadalmi, gazdasági, kulturális és egyéb területen végzett munkájáért a Képviselő-testület 2004. szeptemberében, Balkány várossá nyilvánításakor ’Balkány Város díszpolgára’ posztumusz címmel tüntette ki. Az elismerést felesége vette át.
Részlet a 2004. szeptember 19-én tartott várossá nyilvánítási ünnepségen elhangzott beszédből:
„Dankó József Úr Balkány korábbi polgármestere egész életét a közigazgatásnak és Balkánynak szentelte. Köztiszteletben álló személyiség volt, mindenki bizalommal fordulhatott hozzá. Élete nagy álma volt, hogy a település városi rangot kapjon, de sajnos az álom megvalósulása előtt néhány nappal örökre távozott közülünk. Távozása miatt nem volt lehetőségünk elismerni településünkért végzett munkáját, így Balkány Város díszpolgára posztumusz címet adományozunk neki.”

Gazda László
Gazda László az utóbbi években megyei és országos szinten is hathatós segítséget nyújtott Balkány fejlődéséhez. 2006 március 15-én Balkány Város Önkormányzata díszpolgári címmel mondott köszönetet áldozatos munkájáért.
Az elismerő oklevél átadására az 1848-as forradalom és szabadság nemzeti ünnepén, a József Attila Művelődési Házban tartott megemlékezés keretein belül kerül sor.„Balkány Város Képviselő-testülete 2006. február 28-án tartott ülésén úgy határozott, díszpolgári címmel mond köszönetet Gazda László Elnök Úrnak azért, hogy munkájával hozzájárult Balkány társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági életének fejlődéséhez. Példaértékű munkájáért hálásak vagyunk, további sikereket és hosszú életet kívánunk.”