Választás 2014 – szavazókörök kialakítása

Balkány Város Helyi Választási Iroda Vezetője

 HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351.§ (1) bekezdése alapján hat szavazókört alakítok ki:


Szavazókörök és címe:                                    Választásra jogosultak

                                                                                                                            létszáma:

1. számú szavazókör: 4233 Balkány, Kossuth u. 3. (kijelölt)                               847

2. számú szavazókör: 4233 Balkány, Szakolyi u. 9. (Óvoda)                             1031

3. számú szavazókör: 4233 Balkány, Fő utca 11. ( Óvoda)                                1190

4. számú szavazókör: 4233 Balkány, Abapuszta 40. (tanyai Óvoda)                   364

5. számú szavazókör: 4233 Balkány, Béke-telep 31. ( Általános Iskola)             716

6. számú szavazókör: 4233 Balkány, Fő utca 11. ( Óvoda)                                1050

                                                                                                             Összesen: 5198

 E határozat ellen bárki kifogással élhet a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.). A kifogást úgy kell benyújtani a HVI-hez, hogy a legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított 3 napon belül megérkezzen. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékai, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét, székhelyét) és – ha lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választása szerint telefonszámát, vagy elektronikus levelét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levél címét.

Indokolás

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77.§ (1) bekezdése szerint „ A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.” megállapítottam, hogy további szavazókör kialakítására nincsen szükség. A településen a végrehajtási eljárás 166. § alapján Balkányban négy szavazókör akadálymentesített (4233 Balkány, Fő utca 11., 4233 Balkány, Szakolyi u. 9. és 4233 Balkány, Kossuth u. 3.).

 

A határozat közlésének módja Balkány Város hirdetőtábláján történő közzététel, valamint a www.balkany.hu honlapon való nyilvánosságra hozatal.

 

 

Balkány, 2013. július 15.

Karóczkai Istvánné

jegyző

Kapják:

  1. illetékes Országos Egyéni Választókerületi Iroda Vezetője (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) – 06. számú egyéni választókörzet – OEVK